Rezervace

Z důvodu problému se synchronizací objednávacího kalendáře nyní potvrzujeme každou žádost o termín manuálně. Ujistěte se, že vaše rezervace byla opravdu schválena. Děkujeme. 

Připomínáme klientům na fyzioterapii, aby s sebou na první návštěvu přinesli FT poukaz od lékaře či jeho kopii, i když ho budou následně uplatňovat v zařízení, které má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Dále prosíme o nahlédnutí do dalších lékařských zpráv a vyšetření, týkajících se aktuálních obtíží. (Na masáž toto není nutné). Děkujeme za pochopení.

Rezervaci termínů na dárkové poukazy neodkládejte na poslední chvíli. Nově mají platnost 6 měsíců od zakoupení. Děkujeme za pochopení

Prosíme nové klienty aby do rezervačního formuláře připojili stručný popis svých obtíží, s kterými potřebují pomoct.

Shromažďování osobních údajů je pro naše zdravotnické zařízení zákonné a je v souladu s Obecným nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation) z titulu právní povinnosti vedení zdravotnické dokumentace dle vyhlášky 98/2012 Sb. 

Právo na výmaz se vztahuje na vámi poskytnuté kontaktní údaje (telefon, email). 

Rezervační systém Reservio, přes který se přihlašujete, prohlašuje, že je taktéž v souladu s GDPR.

https://www.reservio.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/