Inkontinence

07.02.2017

Inkontinence

Léčba stresové inkontinence - žijme naplno bez vložek a úniku moči!

Inkontinence je odborný výraz pro jakýkoli nedobrovolný únik moči či stolice. Inkontinence může být tedy močová nebo fekální. V obou případech se jedná o velmi nepříjemný stav, který nás sice na životě neohrožuje, nicméně jeho kvalitu silně ovlivňuje.

Příčin inkontinence může být celá řada a vždy je třeba podstoupit vyšetření odborného lékaře, nejlépe urologa, urogynekologa či gynekologa.

Mezi základní typy močové inkontinence patří:

1. Stresová inkontinence (Rozlišujeme tři stupně, kdy při nejlehčím stupni dojde příležitostně k úniku několika kapek moči zejména při kašli, kýchnutí, smrkání, poskočení. Při druhém stupni moč uniká i během chůze, podřepu, zvedání břemen. Třetí stupeň se vyznačuje trvalým nekontrolovatelným únikem moči, při kterém je už nutné mít stabilně inkontinenční vložku nebo plenu.)

2. Urgentní inkontinence (Nucení na močení, kdy často nestihneme doběhnout na toaletu, budí nás v noci, mapujeme neustále okolní toalety aby bylo kam odběhnout a pod.)

3. Smíšený typ (Kombinace obou předchozích.)

Fyzioterapeut si umí obvykle dobře poradit s léčbou stresové inkontinence, která vznikla na podkladě dysfunkce svalů pánevního dna (např. po porodu, přirozeným stárnutím apod.) pokud není stav komplikován již například prolapsem dělohy, konečníku či močového měchýře.

Vyšetření fyzioterapeuta standardně zahrnuje odběr anamnézy, tj. vyplnění krátkého dotazníku a popovídání si o vašich obtížích a jejich průběhu. Dále je aspekčně (pohledem) vyšetřen vchod poševní a zkontrolovány zevní znaky, které by mohly vést k podezření na prolapsový stav orgánů malé pánve. Fyzioterapeut dále provede palpační vyšetření pánevního dna per vaginam a v lehu, sedu a stoji provede funkční vyšetření aktivity pánevní svaloviny. Pacientka bude vyzvána ke stažení a vtažení svalů. Výsledky vyšetření se zapíší do protokolu.

Na základě výsledku funkčního testu je pak vytvořen individuální cvičební plán na zlepšení funkce a kondice pánevního dna. Při cvičení lze využít intravaginální pomůcky, které si pochopitelně z hygienických důvodů musí pacientka zakoupit a mít své vlastní.

Nebojte se zeptat a přijďte se poradit, co pro Vás společně můžeme udělat!