Manuální lymfodrenáž

07.02.2017

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je speciální technika, jejíž základní hmaty působí především na oblast kůže a podkoží ( nikoli na svaly). Pomocí velkoplochých a kruhových hmatů terapeut jemně drenuje lymfatický systém a postupně uvolňuje mízní dráhy a uzliny od centra k periferii. Základem je vždy nejprve tzv. "bazální ošetření" krku, kde hlavní mízovody vstupují do žilního systému.

Míza (lymfa) je čirá nažloutlá tekutina, která tvoří obsah mízních cév. Vzniká spojením krevního a tkáňového filtrátu. Kromě vody obsahuje zplodiny metabolismu buněk, leukocyty, bílkoviny aj.

Pokud nabídka tekutiny v tkáních převyšuje transportní možnosti lymfatického systému, dochází k hromadění tekutiny bohaté na bílkoviny a vzniká otok. Jestliže tekutina není odvedena, bílkoviny se rozpadají na fibrocyty a z původně měkkého otoku se po čase stane otok tuhý.

účinky manuální lymfodrenáže:

transport odpadních produktů buněčného metabolismu z tkání a organismu prostřednictvím lymfatických cév

zabraňuje ukládání "buněčného odpadu" do mezibuněčného prostoru ve tkáních, čímž zásadně redukuje celulitidu

uvolňuje lymfatické cévy a stimuluje vyšší průtok

indikace:

medicínské

 • Primární a sekundární lymfedém
 • Migréna, bolesti hlavy
 • Onkologická léčba (např. po ozařování nebo operaci prsu)
 • Stavy po operaci - plastická, cévní a všeobecná chirurgie
 • Chronické otoky
 • Venózní insuficience - chronická žilní nedostatečnost
 • Otoky po zánětu žil
 • Posttraumatická péče (poúrazová)
 • Artróza
 • Syndrom karpálního tunelu - pooperační stav
 • Diabetická angiopatie
 • Dna
 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Algodystrofický syndrom ( Sudeck)
 • Obezita
 • Trofické poruchy kůže
 • Vrozená postižení mízního systému
 • Postižení míz. syst. vlivem úrazu, operace, zánětu a ozáření
 • Revmatické otoky

kosmetické/estetické

 • Celulitida
 • Syndrom těžkých nohou
 • Prevence vzniku křečových žil
 • Zlepšení trofiky kůže
 • Lipedém
 • Poliposukční péče
 • Rekonvalescence
 • Úponové bolesti
 • Regenerace
 • Detoxikace

Kontraindikace

 • otoky způsobené onemocněním srdce, ledvin nebo jater
 • akutní žilní onemocnění
 • akutní virové nebo bakteriální onemocnění
 • nádorové onemocnění v progresi
 • dekompenzované astma bronchiale
 • dekompenzovaný vysoký krevní tlak